รับนำเข้าเครื่อง Projector จาก USA สะดวก รวดเร็ว


1. ส่งรุ่นหรือสเปคของสินค้าที่ต้องการมาที่ sixtyfiveprosystem@hotmail.com
2. ทางเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบ
3. ลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้า + ค่าบริการนำเข้าสินค้าครึ่งหนึ่ง
4. หลังจากได้รับเงินแล้วทางเราจะทำการสั่งสินค้าให้ทันที
5. เมื่อสินค้ามาถึงแล้วทางเราจะแจ้งให้ทราบ ให้ลูกค้าโอนเงินค่าบริการนำเข้าสินค้าส่วนที่เหลือ
*ยังไม่รวมค่าขนส่งในไทยครับ