สาย HDMI Monster M2000 HDTV HDMI Cable V1.4a

สาย HDMI Version 1.4a Monster M2000 World?s fastest cable for HDMI: HyperSpeed-high speed rated at 21 Gbps "Cable For Life" performance guarantee Supports...
800,00 ฿

More info

?

FEATURES
M2000HD HDMI Header

Hyper SpeedEngineered Using Exclusive Technologies and Proprietary Materials, the Flagship M Series?Cable for HDMI? Delivers the Highest Resolution Sight and Sound, Now and in the Future

Get All the Bandwidth You'll Ever Need: Even for Massive 4Kx2K Screens!

4Kx2K Screens provide four times the resolution of 1080p TVs for dazzling displays on par with today's digital???????? cinemas. This quadruples the need for speed and the elite Monster 2000HD delivers the full experience.

Cable For LifeEnjoy Freedom from Obsolescence with Cable for Life Performance Guarantee
Even as advances in AV sources and displays demand ever more bandwidth, Monster makes it easy???????? to buy only once and always stay ahead. So, if the components you purchase in the future ever?????? surpass? the performance of the 2000HD you buy today, Monster will upgrade your cable.

Reproduce All the Colors Your Camera and Camcorder can Capture on Your HDTV
Displaying movies and photos on your HDTV in all the living color your camera and camcorder can capture calls for??? today's higher bandwidth cables like the Monster 2000HD.

Support for Audio Return Channel: Better Sound, Fewer Cables
Transfer uncompressed surround sound from your HDTV with digital tuner to your AV receiver or surround sound???? controller. No extra audio cable needed.

Live ForeverM2000HD for HDMI? Lifetime Warranty
Your Monster Advanced cable for HDMI is covered by the Monsters Live Forever Full Lifetime Warranty, ? ? the best warranty in the business. See packaging for full details.

M2000HD for HDMI? Performance Capabilities:

4K x 2K Resolution
Highest Definition Video
Enables home theater owners with advanced AV sources and displays to achieve the same high resolution picture?? definition as that of commercial digital cinemas.

8-16 Bit Color?**
Smoothest Gradation of Colors
Greater cable capacity to handle 16-bit color from advanced HD sources and displays that support this color depth yet compatible with all color depths from 8-bit to 16-bit. Enables more detailed gradations of individual colors for billions of? colors realism.

480/640 Hz Display**
Faster Speed for Smooth Motion Video
Ideal for HD components with refresh rates of 480 Hz to 640 Hz yet compatible with slower refresh rates for the??? smoothest, most fluid video.

Monster 3D
Ready for 3D Displays
Newer 3D movies and games supply two video streams each at 1080p Full HD. With this doubling in bandwidth,????????????? the Monster M2000HD is ready to handle it all with capacity to spare.

Dolby??TrueHD and DTS-HD?
Lossless Surround Sound
Greater cable bandwidth for support of Dolby TrueHD and DTS-HD lossless surround sound, available on??????????????????? Blu-ray Disc? and HD DVD? movies.

V-Grip
For Superior Cable Connections
Many HDMI cables disconnect easily when moved during cleaning or when placed on an articulating mount.??????????????????? The exclusive Monster V-Grip connector increases retention force for a more reliable connection.

Support for HDMI Ethernet Channel: Networked Gear, Fewer Cables
HDMI Ethernet Channel
This all-in-one HDMI cable can share your Internet connection with multiple devices.?????????????????????????????????????????????????????? No separate Ethernet cable needed.

Support for Audio Return Channel: Better Sound, Fewer Cables
Audio Return Channel
Transfer uncompressed surround sound from your HDTV with digital tuner to your AV receiver or surround sound???? controller. No extra audio cable needed.

HDMI is a data superhighway for digital video and audio. For the best highdefinition experience, use an HDMI cable???????? that delivers all the picture and sound data your HD components require. Get all your HDMI questions answered at MonsterCable.com/HDMI.

?

1.21 เมตร ราคา 800 บาท

2.43 เมตร ราคา 950 บาท

?

ความยาวตั้งแต่ 4.88 เมตรขึ้นไปจะมาพร้อมกระเป๋าครับ

4.88 เมตร ราคา 2,200 บาท

7.62 เมตร ราคา 3,200 บาท

10.67 เมตร ราคา 4,000 บาท

12 เมตร ราคา 4,800 บาท

15.24 เมตร ราคา 5,800 บาท

?


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

083-663-6655

หรือ 083-678-6655

หรือ sixtyfiveprosystem@hotmail.com